Červenec 2008

Pozastuvuju blog !

25. července 2008 v 12:33 | © CheEnSeE and Gregi™ |  Jen tak blbosti
Všechno dobrý či špatný jednou končí a tak se to stalo i s
mím blogem už mě to nebaví tak jak nazačátku prostě to
už není ono. Je to aj tím že mi došli nápady. Tak se prosím nezlobte.
PS: Pro SB >> Budu ráda když jsi mě necháte v sbéčkáckách
ale nutit vás nebudu. Byli jste . Jste . Budete moe ♥ SB

Junior Handling

11. července 2008 v 10:53 | © CheEnSeE and Gregi™ |  Psí Sporty
Soutěž Junior Handling (Mladý vystavovatel) je přípravou mladých milovníků psů na pozdější předvádění psů na výstavách čistokrevných psů. Nabízí mladým zájemcům možnost naučit se a trénovat hravou formou ve sportovní přátelské soutěži jak zacházet se psy různých plemen v kruhu.
Předvádění psů vyžaduje - a rozvíjí - porozumění, schopnost pochopit druhé a pocit zodpovědnosti. Tato soutěž může navíc přispívat k férovějším vztahům mezi mladými, k jejich vyšší disciplinovanosti a ohleduplnosti v chování k druhým - mladí lidé se tak naučí i prohrávat a uznávat hodnotu sportovního výkonu svých soupeřů.
Junior Handling je díky tomu vynikajícím základem dalšího zlepšování vztahů a atmosféry v kruhu i u dospělých vystavovatelů - ti si uvědomují, že jsou vzorem mladým vystavovatelům, a naopak, jakmile dnešní mladí vystavovatelé dospějí a vstoupí do kruhů jako rutinovaní dospělí vystavovatelé, projevují se u nich výsledky tohoto tréninku.
Rozhodně bychom neměli podceňovat ani další možné pozitivní vlivy správně probíhající soutěže Junior Handling, která se koná v klidné atmosféře, na veřejnost: správné předvádění povahově silných psů dětmi a mladistvými bezpochyby přispívá k tomu, aby se zlepšil celkový náhled veřejnosti na kynologii a především její názor na některá neprávem paušálně odsuzovaná plemena.
Soutěž Junior Handling se může konat na mezinárodních, všeobecných a speciálních chovatelských výstavách. Následující odstavce mohou posloužit mladým vystavovatelům (a nejen jim) jako návod k tréninku.

Pokračování 2

Účastníci

Soutěž se vypisuje ve dvou věkových kategoriích:
Věková kategorie I od 9 do 13 let
Věková kategorie II od 13 do 17 let

Průběh soutěže

Všichni soutěžící (lhostejno, zda trénovaní nebo nezkušení) mají právo na stejně přátelské a laskavé zacházení a pozornost ze strany rozhodčího. Bez ohledu na to, zda a jakého dosáhnou umístění, musí cítit, že jsou bráni vážně, a musí se cítit povzbuzeni i k účasti na dalších soutěžích.Je-li to možné, měl by rozhodčí své rozhodnutí o umístění účastníkům krátce vysvětlit.
Rozhodčí neposuzuje kvalitu psa, ale způsob jeho předvedení mladým vystavovatelem. Zvítězit musí ten mladý vystavovatel, který svého nebo eventuálně cizího psa předvedl nejlépe. Nepochybně je mimořádným výkonem předvést problémového psa se zřetelnými anatomickými vadami tak obeznale, aby se co nejvíce přiblížil požadovanému standardu, a je to mnohem obtížnější, než předvádět rutinovaného výstavního psa. Rozhodčí rozlišuje výkon mladého vystavovatele od kvalit psa, přičemž rozhodující je jedině výkon mladého vystavovatele.
Průběh soutěže se podobá hodnocení psů v běžných výstavních kruzích. Předvedení psa se proto provádí nejdříve ve skupině - v postoji a v pohybu - a pak se účastníci posuzují jednotlivě. K usnadnění rozhodnutí mezi mimořádně vyrovnanými kandidáty může rozhodčí mladé vystavovatele požádat, aby si své psy vyměnili - často ukáže skutečné schopnosti a dovednosti mladého vystavovatele až zacházení s cizími psy. Vyměňování psů je zvláště u většiny starších a rutinovaných mladých vystavovatelů velmi oblíbené.
Při posuzování mladého vystavovatele by měly být zohledněny následující požadavky:
Mladý vystavovatel musí svým chováním a předvedením psa prokázat, že jsou mu známy běžné postupy v kruhu.
Při prezentaci svého psa ve skupině by měl
  • postavit svého psa v dostatečné vzdálenosti od ostatních psů, aby zabránil jejich vzájemnému podráždění
  • nestavět se příliš blízko za svého psa, aby neodváděl pohled rozhodčího
  • svého psa postavit v řadě s ostatními vystavovateli, aby nevybočoval z řady
  • svého psa vést v kruhu v přiměřené vzdálenosti od zvířat běžících před ním a svého psa rozhodně nenechávat vybíhat (zvláště šikovní vystavovatelé svého psa zadržují, jsou-li mimo zorné pole rozhodčího, aby tak získali prostor, a jakmile se k nim přesune pozornost rozhodčího nebo se dostanou do jeho zorného pole, vybíhají tak, aby předvedli psa v přiměřeném tempu, které mu nejvíce vyhovuje)
Při jednotlivé prezentaci svého psa musí mladý vystavovatel
  • na vyzvání neprodleně předvést svého psa na místo pro posouzení jednotlivých psů (obvykle se mladý vystavovatel připravuje na správné místo ještě v době, kdy rozhodčí posuzuje chody předchozího psa - samozřejmě však nesmí nijak vyrušit tuto kontrolu ani jí nesmí nijak bránit!)
  • samostatně se rozhodnout, zda svého psa postaví na zemi nebo na stole - musí vědět, který způsob je pro jeho plemeno použitelnější
  • ukázat své znalosti o pořadí posuzování tělesných znaků psa tím, že se (aniž by rozhodčímu nějak bránil) postaví ke psovi tak, aby byl pes neustále pod jeho kontrolou a aby posouzení mohlo proběhnout bez potíží. Na vyzvání musí být schopen prezentovat skus a chrup svého psa tak, aby mohl rozhodčí bez námahy zkontrolovat postavení a počet zubů (velmi rušivě působí, pokud mladý vystavovatel při předvádění zubů svého psa skloní hlavu tak, že zablokuje pohled rozhodčího do otevřené tlamy psa)
  • musí ovládat "figury", které jsou v kruhu třeba k předvedení chodů zvířete, a musí vědět, kdy a jak se svým psem měnit směr pohybu (jak proběhnout obrátkou). U všech figur je třeba dbát především na to, že se mladý vystavovatel nesmí nikdy nacházet mezi rozhodčím a psem; mladý vystavovatel musí sledovat pozici rozhodčího a samostatně rozhodnout, na které straně psa by se měl zrovna nacházet.Při posuzování pohybu psa zepředu a zezadu je třeba dbát na to, aby se pes pohyboval přesně po přímé čáře od rozhodčího a k němu, aby nemusel rozhodčí měnit své místo

Pokračování 3

Aby mohl psa předvést co nejlépe, musí mladý vystavovatel znát nejdůležitější požadavky standardu plemene a musí důkladně znát také anatomii psa. Musí se pokusit nedostatky psa zakrýt šikovným předvedením a nechat je projevit se v postoji i v pohybu co nejméně. Samozřejmě musí ovládat mezinárodně běžný a typický způsob předvedení plemene, které vystavuje, a musí být schopen rozpoznat, jaké tempo jeho psovi nejvíce vyhovuje.
Dobrý mladý vystavovatel je plně koncentrován na svého psa, aniž by však ignoroval děje kolem sebe. Musí mít svého psa neustále pod kontrolou, aniž by pes působil utlačovaným dojmem. V ideálním případě se mladému vystavovateli podaří povzbudit svého psa slovy, povzbuzením, rozumným zacházením a chválou k tomu, aby se předváděl volně a radostně. Důležitým kritériem při rozhodování o pořadí je viditelně dobrý vztah a celková harmonie mezi mladým vystavovatelem a psem. Mladý vystavovatel se v žádném případě nesmí svým chováním tlačit do popředí. Nemá předvádět sám sebe, ale svého psa, a má toho dosahovat s co nejmenší námahou a úspornými, ale účinnými pohyby, aby se pes uplatnil co nejlépe. Chování vystavovatele nikdy nesmí odpoutávat pozornost od psa.
Bez významu není ani celkový dojem, jakým působí mladý vystavovatel se svým psem v kruhu. Velmi rušivým dojmem působí vodítko, visící vedle psa nebo dokonce dosahující svým volným koncem na zem. Vodítko by měl mít mladý vystavovatel podle situace a plemene vždy stočené v dlani nebo by ho měl mít položené kolem krku (není třeba se zmiňovat, že by vodítko mělo být barevně sladěné a nenápadné).
Pes by měl být samozřejmě v dobrém stavu a vynikající kondici a měl by mít také typicky upravenou srst. Jedině tak je totiž možné psa opravdu dobře předvést.
Oděv mladého vystavovatele by měl ladit s barvou srsti psa a měl by poskytovat pokud možno dobrý kontrast. Oděv musí být účelný, čistý a udržovaný, nesmí však být nijak nápadný. Příliš ležérní oblečení působí stejně špatně, jako příliš elegantní oděv. Doporučují se boty s plochou a neklouzavou podrážkou, v zájmu psa by rozhodně nikdy neměly ani klapat! Celkově musí mladý vystavovatel působit se svým psem harmonickým a potěšujícím dojmem, který může být ještě podpořen příslušným kouzlem (vyzařováním)
Důležitým aspektem posuzování zůstává vystupování mladého vystavovatele vůči rozhodčímu, ale také vůči jeho konkurentům. Zdvořilost a pozornost by měly být samozřejmostí. Pokynům rozhodčího musí vystavovatel věnovat plnou pozornost a musí je koncentrovaně a přesně plnit. Rozhodčího by měl mladý vystavovatel oslovovat nevyzývavě a mladý vystavovatel musí být schopen odpovědět i na kladené otázky (například o stáří psa).
Chování k ostatním mladým vystavovatelům musí být přátelské, ohleduplné, a mladý vystavovatel musí být ochoten podat jim v případě potřeby i pomocnou ruku. Žádný mladý vystavovatel nesmí žádného svého konkurenta rušit ani mu bránit, železným pravidlem musí být férovost a sportovní duch. Pro všechny účastníky by mělo být samozřejmé, že svému konkurentovi, který se umístil lépe, pogratulují.
Dlouhá řada uvedených požadavků a podmínek, které by měl mladý vystavovatel splňovat, vysvětlují, proč tuto soutěž nikdo nesmí podceňovat. Pro mladé vystavovatele i rozhodčího to znamená velmi náročnou úlohu. Rozhodčí samozřejmě rozhoduje sám, kterým kritériím bude při hodnocení klást jakou váhu a které úlohy zadá mladým vystavovatelům. Tyto odstavce mají vysvětlit rámcové podmínky a požadavky, za jakých se tato soutěž provádí i mezinárodně, a mají pomoci při správném rozhodování o výsledku soutěže.
Je potěšitelné, že se kvalita mladých vystavovatelů v posledních letech podstatnou měrou zvýšila. Proto by si neměl žádný rozhodčí své rozhodnutí usnadňovat - mladí lidé očekávají náročnou soutěž a akceptují jakékoliv zdůvodněné a opodstatněné
rozhodnutí.

Pokračování 4

Celoroční soutěž mladých vystavovatelů

Kvalifikační body lze v ČR sbírat na mezinárodních a národních výstavách, které tyto soutěže vypisují. Soutěže mladých vystavovatelů pořádané jinde se do celoroční soutěže mladých vystavovatelů nezapočítávají, ale rozhodně jsou pro ně dobrou školou. Nejúspěšnější mladý vystavovatel roku se totiž kvalifikuje k účasti při výstavě Cruft's Dog Show v Anglii, kde se vítěz stává Mezinárodním Junior-Handlerem roku.

Vysvětlivky

Existuje více možností, jak proběhnout obrátkou; uvádíme tři mezinárodně použitelné a nejúčelnější obrátky. Vždy je důležité, aby se pes mohl pohybovat dál bez viditelného brždění a plynule a aby díky tomu jeho pohyb působil co nejlépe.

Obrátka dovnitř

Při této obrátce se pes nachází zpočátku na levé straně mladého vystavovatele. Při změně směru se pes a vystavovatel pohybují směrem k sobě, vystavovatel si přehodí vodítko z levé ruky do pravé a pes pokračuje po obrátce po pravé straně vystavovatele. Tato obrátka je velmi užitečná u figur a při posuzování pohybu psa ze strany.

Výstavní obrátka

Ve výstavním kruhu se často používá výstavní obrátka, při které pes zůstává při změně směru po levé ruce vystavovatele; vystavovatel běží zvýšenou rychlostí po vnějším oblouku kolem psa, aby pes nemusel brzdit.

Obrátka vnějším obloukem

Při této obrátce vede vystavovatel psa nalevo kolem sebe; tuto obrátku doporučujeme především tam, kde má mladý vystavovatel běžet před rozhodčím další figuru. Tato obrátka se také používá někdy (zvláště při předvádění velkých plemen) při změně směru před rozhodčím nebo směrem k němu. Díky tomuto pohybu může pes pokračovat ve svém pohybu plynuleji a díky tomu se i lépe předvede. V tomto případě se však mladý vystavovatel ocitne na okamžik mezi psem a rozhodčím. Hodnocení uvedeného případu by proto mělo zohledňovat velikost a pohyb psa.

Rovně k rozhodčímu a od něj

Tento cvik umožňuje rozhodčímu posoudit pohyb psa zepředu a zezadu. Při jeho provedení je třeba mimořádně dbát na to, aby se pes pohyboval přesně od rozhodčího, a aniž by zastavil, aby se po obrátce doleva (výstavní obrátka) nebo doprava (obrátka dovnitř) pohyboval po stejné čáře opět k rozhodčímu, aniž by musel rozhodčí měnit své místo. Mají-li se rozhodčímu současně předvést dva psi, musejí oba vystavovatelé dbát na to, aby oba psi běželi vedle sebe v zorném poli rozhodčího a aby ve směru od rozhodčího i k němu vystartovali současně. V takovém případě by rozhodčí neměl zastavení rychlejšího psa na obrátce (spojeno s čekáním na konkurenta) posuzovat negativně, protože i v tomto případě se musejí psi předvádět v pro ně nejvhodnějším tempu.

Trojúhelník

Při pohybu v trojúhelníku může rozhodčí najednou posoudit pohyb psa zezadu, ze strany a zepředu. Mladý vystavovatel musí zvolit tvar trojúhelníku tak, aby rozhodčí mohl bez námahy věnovat všem třem pohledům dostatečnou pozornost. To znamená, že by všechny strany trojúhelníku měly být přibližně stejně dlouhé a protilehlá strana trojúhelníku musí být kolmo k pohledu rozhodčího.

"T"

Figura "T" umožňuje důkladné posouzení pohybu psa zezadu, zepředu a z obou stran.Podobně jako u trojúhelníku musí mladý vystavovatel u této figury dbát mimořádně na to, aby žádný ze směrů jeho pohybu nebyl příliš krátký, a aby příčná linie jeho běhu ležela kolmo k pohledu rozhodčího. Zvláštní pozornost musí vystavovatel věnovat správnému provedení obou obrátek, aby rozhodčímu nikdy nezablokoval svým tělem pohled na psa.

"L"

Figura "L" umožňuje posouzení psa v kruhu ze stejných pohledů, jako figura "T". Této figuře lze dávat přednost, je-li výstavní kruh mimořádně dlouhý a úzký.

Kruh

Figuru kruhu používají rozhodčí většinou k tomu, aby posoudili pohyb jednotlivých psů a měli možnost srovnání jejich pohybu s ostatními psy. Rozhodčí obvykle stojí ve středu kruhu a kontroluje pohyb psů ze strany. Změní-li však rozhodčí své stanoviště a postaví se vně kruhu, zatímco vystavovatelé vedou psy v kruhu, musí mladý vystavovatel krátce před rozhodčím přejít na druhou stranu psa (pes je veden vpravo) a krátce za rozhodčím opět na původní stranu (pes je opět veden vlevo), přičemž ani v tomto případě se nesmí nikdy dostat mezi rozhodčího a psa (tzn. blíží-li se vystavovatel se psem k rozhodčímu, vede vystavovatel psa zleva doprava před svým tělem; vzdaluje-li se od rozhodčího, přechází pes na levou stranu vystavovatele za jeho tělem).
Zdroj : tsubertovac.gif image by laplyyy

Handling

11. července 2008 v 10:51 | © CheEnSeE and Gregi™ |  Psí Sporty
Profesionální předvádění vašich pejsků
Co je to handling ?

Handling , neboli předvádění , je profesionální předvádění všech plemen pod patronátem FCI od krajských až po světové výstavy psů . Ve výstavním kruhu psy předvádí tzv. Handler , který má mnoho zkušeností s mnoha plemeny a ví přesně jaký postoj a pohyb má dané plemeno mít podle standardu schváleného mezinárodní kynologickou federací . Po domluvě s majitelem pejska si výstavu zkusí nanečisto na nějáké volné ploše a pokud se s ním předvádí pěkně , tak si ho předvede i ve výstavním kruhu . Handleři jsou vhodní pro začínající kynology v oboru vystavování , protože pokud se pes předvede standartně má větší šanci na lepší umístění . Zkušený handler umí skrýt menší nedostatky psa ve výstavním postoji a rozumí psům . Nechová se arogantně vyřazuje z něj jistota a pozitivní nálada , působí to také lépe na psychiku psa , jelikož pocity člověka pes dokáže poznat opravdu dobře a tak se poté chová také pes . Handleři jsou také vhodní pro chovatele co mají na výstavě nahlášeno více pejsků nebo více plemen a prostě v klidu nestihne předvést všechny pejsky , poté se každému lépe vystavuje , když ví že se všichni jeho pejsci předvedou i když zrovna bude předvádět jiného .

Myslím že kterýkoliv mladý vystavovatel , který jezdí minimálně na skoro všechny české výstavy Vám rád pomůže . A stačí ho pouze kontaktovat na e-mail . Mladé handlery vřele doporučují nejen rodiče , spokojení majitelé psů , ale i mnoho rozhodčí , jak můžeme slyšet v závěrečných soutěžích od komentátorky .
Zdroj : tsubertovac.gif image by laplyyy

Sraz :P

2. července 2008 v 11:45 | Gregi™ |  Jen tak blbosti
Tagže 30.6 proběhl náš první
sraz people.gif image by spookys-graphix budoucích prváku z
Tauferovy Střední odborné školy Veterinární ...
Začnu od začátku : Přijela jsem asi v 10 hodin. Než jsem je našla my trvalo asi
10 minut njn obtíž kroměříž má velké aut. nádraží Smiliemaker
ale přece jen sem je našla ..
Chvili sme čekali než dojedou ostatní sešlo se nás krásných
8 dost na trapasy :P...
Vydali sme směr naše škola. Cesta byla poměrně dlouhá :D.
Když sme na místo dorazli sedli sme si na zítku a kecali a po nápadu si
jít neco koupit do obchodu to začalo . Každej s koupil pití a neco na zub .
Sedli sme si před obchod a seděli . Njn a to by nebyli starý paní kdyb na
nás doslova nečuměli s otevřenou pusou . Div že nám nedali peníze...
Když sme se konečně zvedli zamířili sme do podzámecké zahrady . Po cestě sme potkali
zvířata njn a to bysme nebyli my budoucí veterináři abysme se je
nesnažili pohladit či co všechno sme chtěli udělat ( nebojte jen slušně :D ).
Stejně byla nejlepší ta labut :D..
Zameckou sme přežili i s překvapením že zvířata taky :D.
Směr město náš další cíl . Sme zašli do jedné restaurace že pujdem na záchod
číšnice se nás sice divně divali ale proč taky ne když jsme
vypadali jak náká školka která nemá 5-ti korunu na záchod :D..
Zašli sme si tedy sednout opodál do jedné restauce na jídlo (Jěště aby na pití
když sme ho měli :D to taky bylo něco )...
Každej si dal to co chtěl . Seděli sme a kecali no prostě LOL .
A pak přišlo placení na to sme asi čekali půl hodin Edi s prohlášením : ,, Njn je to blondýna´´. Sme nemohli. (Nic proti blondýnám :D)
Když koněčně se objevil servírka a
někdo už nevím kdo zakašlal a dotyčná servírka se podívala a ušklíbla se div
že po nás něco nehodila . S neochotou přijala naše peníze . Nikdo ji samozřejmě
nedal díško taky proč že když byla protivná :D... V životě už se tam
ani neobjevíme . Tak skončil náš sraz uprkem na nadraží :D
Prostě nej den :D .