Výchova

8. května 2007 v 8:22 | (c) Greg! |  Labrador
 • Každý pán si na 100% odpovídá za svého psa
 • Pokud je pes zlý, kouše, neposlouchá, atd. nemůže za to, ale může za to jeho pán - výchovou psa lze mít z agresivního plemene mazlíčka a naopak i z labradora postrach okolí
 • Pes musí vědět naprosto přesně, kdo je jeho pánem
 • Potravu podává jen pán
 • Pán psa chválí, ale i trestá
 • Pán rozhoduje co pes smí a co nesmí
 • Pán rozhoduje, kde bude pes spát
 • Pán rozhoduje, kdy je čas hry a kdy je čas výcviku
 • Každý povel by měl být dán pouze jednou (ze začátku lze i 2x - 3x)
 • Psa nesmíme výcvikem přetěžovat. Ze začátku stačí 2x - 3x denně po 5ti minutách. Postupně můžeme zvyšovat zátěž (záleží na typu a stáří psa)
 • Pokud byl dán nějaký povel, pes ho musí bezpodmínečně splnit
 • Pes nesmí poznat, že lze povel nesplnit bez patřičného trestu
 • Pokud není pes 100% zvládnutý, nedávat povely ve chvíli, kdy je pes zabrán do hry nebo nějakým jiným způsobem zaujat
 • Tzn., že pokud si pes hraje s ostatními psy v parku, zbytečně ho nepřivolávat, používat spíše jen jeho jméno, ale zásadně nepoužívat přesně definované povely typu KE MNĚ či K NOZE !!!
 • Pokud byl výše zmíněný povel dán, pes ho musí splnit !!!
 • Po povelu SEDNI se pes nesmí sám zvednout (většinou se tak děje po odměně)
 • Musí následovat povely typu VOLNO, K NOZE, ZŮSTAŇ nebo jiný povel
 • Povel VOLNO musí být vydán ještě předtím, než se pes začne zvedat
 • Používání povelu VOLNO je velmi praktické a nemělo by být opomíjeno
 • Použití při: po povelu SEDNI k libovolné další aktivitě psa, pro ukončení výcviku, pro ukončení povelu K NOZE, atd.
 • Otázka trestání psa je složitá a záleží na každém majiteli zvlášť, obecně platí ale několik pravidel
 • Pes musí bezpodmínečně poznat, že je trestán - nelze trestat "na půl"
 • U labradorů speciálně platí, že vysoký hlas je někdy větší trest než fyzická bolest (ale pouze skutečně "vysoký" hlas - pořádné zařvání)
 • Velice důležitým aspektem je TÓN hlasu. V případě zvolení správného tónu hlasu není potřeba na psa zvyšovat tolik hlas.
 • Trestem pes získává respekt ze svého pána - respekt ano, ale nesmí mít stabilně strach, což může nastat u bázlivých psů nebo u příliš afektních pánů
 • Bez trestu pes bude rozmazlený a nemůže v budoucnu nikdy poslouchat !!!
 • Výchova psa je v některých směrech jako výchova dětí - i dítě se musí občas okřiknout a musí občas přilítnout pohlavek
 • Já osobně nesnáším situace, když musím svojí Toninku potrestat, ale jsou i situace, kdy musí být pes skutečně tvrdě potrestán:
 • Při jakémkoli náznaku agresivity vůči pánovi nebo jinému členu rodiny
 • Při bezdůvodném napadnutí jiného psa
 • Já osobně na toto místo řadím i vběhnutí do silnice - tuto situaci nepodceňovat, protože až 70% předčasných úmrtí psů je způsobeno právě na silnici
 • Před přechodem silnice vždy psa na chvíli posadit (alespoň 3 vteřiny), následuje libovolný povel (K NOZE - musí se ale držet u nohy, PŘECHÁZÍME, JDEME, atd.)
 • Pes musí reagovat na povel, nesmí vystartovat na náš pohyb nohou - to je velice nebezpečné, protože může projíždět auto, přešlápneš na druhou nohu a pes omylem vyběhne !!!
 • Před blížící se silnicí je lepší na psa začít mluvit, zavolat na něj, upoutat jeho pozornost, aby si uvědomil, že se něco děje a musí dávat pozor
 • Zvlášť platí, pokud je na druhé straně jiný pes, nebo oblíbená osoba - mluvit na psa mírně zvýšeným, ale zároveň klidným hlasem
Povel SEDNI
 • Pes si po vydání povelu sedne a čeká na další povely
Výuka:
 1. Zaujmeme psa jeho oblíbenou hračkou, pamlskem a přilákáme ho k sobě.
 2. V jedné ruce držíme pamlsek a pomalu jím směřujeme přes hlavu psa mírně vzad, čímž je pes donucen si sednout. Druhá ruka může pomoci jako zábrana proti nežádoucímu couvání.
 3. Ve chvíli, kdy si pes začíná sedat zřetelně vyslovíme povel SEDNI.
 4. Psovi dáme pamlsek a pochválíme ho. Přitom dáváme pozor, aby se pes nezačal zvedat nebo si nezačal lehat.
 5. Psa ponecháme sedět alespoň 3 vteřiny (postupně prodlužujeme), následuje povel VOLNO a psa dále chválíme a hrajeme si s ním.
 6. Za chvíli můžeme postup opakovat.
Povel SEDNI
 • Pes si po vydání povelu sedne a čeká na další povely
Výuka:
 1. Zaujmeme psa jeho oblíbenou hračkou, pamlskem a přilákáme ho k sobě.
 2. V jedné ruce držíme pamlsek a pomalu jím směřujeme přes hlavu psa mírně vzad, čímž je pes donucen si sednout. Druhá ruka může pomoci jako zábrana proti nežádoucímu couvání.
 3. Ve chvíli, kdy si pes začíná sedat zřetelně vyslovíme povel SEDNI.
 4. Psovi dáme pamlsek a pochválíme ho. Přitom dáváme pozor, aby se pes nezačal zvedat nebo si nezačal lehat.
 5. Psa ponecháme sedět alespoň 3 vteřiny (postupně prodlužujeme), následuje povel VOLNO a psa dále chválíme a hrajeme si s ním.
 6. Za chvíli můžeme postup opakovat.
Povel KE MNĚ
 • Pes po vydání povelu přiběhne, sedne si čelem k pánovi a čeká na další povely
 • Zvládnutí tohoto povelu je velmi důležité pro okolí a bezpečnost psa
 • Výuka tohoto povelu je nejlepší již od chvíle pořízení psa a to s pomocí nějakých pamlsků (piškoty)
Výuka:
 1. Psa máme na delším výcvikovém vodítku.
 2. Psovi dáme povel VOLNO tak, aby se nám naplno nevěnoval. Vhodná je pomoc nějaké další osoby, která začne psa lákat k sobě.
 3. Zavoláme na psa jeho jménem, vodítkem trhneme směrem k sobě a začneme couvat (můžeme i běžet, ale vždy čelem k psu).
 4. Jakmile se pes otočí a rozběhne se za námi, vydáme povel KE MNĚ a nadále couváme. Na přilákání psa můžeme použít i oblíbenou hračku či pamlsek.
 5. Když je pes těsně u nás, zastavíme a necháme psa sednout za použití povelu SEDNI. Až po té může následovat odměna. Pes po usednutí nesmí vstát, musí nadále sedět.
 6. Časem se snažíme vypustit povel SEDNI tak, aby si pes sedal i bez použití tohoto povelu jako zakončení povelu KE MNĚ.
 7. Po chvíli dáme psovi znovu VOLNO a chválíme a hrajeme si s ním.
 8. Za chvíli můžeme postup opakovat.
Povel K NOZE
 • Pes si po vydání povelu sedne k naší levé noze a čeká na další povely
 • Po té při zavelení povelu K NOZE a vykročení vpřed pes vstává a při chůzi se drží u naší levé nohy, přičemž nesmí táhnout vpřed, vzad ani případně do strany
Výuka:
 1. Pes po provedení povelu KE MNĚ sedí před námi a je na vodítku.
 2. Psa zaujmeme pamlskem, lehce vodítkem trhneme a zavelíme K NOZE:
 3. Psa lákáme pamlskem tak, aby nás obešel z naší pravé strany a ve chvíli, kdy se ocitne po naší levé straně ve stejném směru, dáme povel SEDNI.
 4. Po té následuje odměna, pochvala.
 5. Toto je základní a výchozí situace pro další nácvik.
Chůze vpřed
 1. Pes sedí po naší levé noze, vodítko máme nakrátko v naší levé ruce.
 2. Vykročíme levou nohou, lehce trhneme vodítkem vpřed a současně dáme povel K NOZE.
 3. Jdeme středně rychlou chůzí, nesmíme dát psovi čas, aby se věnoval okolí. Psa můžeme lákat pamlskem, který budeme držet nad jeho nosem tak, aby zbytečně nevyskakoval.
 4. Jakmile se pes opozdí, táhne vpřed nebo jde jiným směrem tak krátce ale ostře trhneme vodítkem (doporučuji stahovací obojek) současně se zavelením povelu K NOZE.
 5. Jakmile se pes drží správně po naší levé straně, vodítko musí být prověšeno, nesmí psa tahat.
Zastavení
 1. Pes se při chůzi drží po naší levé straně.
 2. Zavelíme povel K NOZE, zastavíme se. Pokud jde pes vpřed, trhneme vodítkem zpět.
 3. Jakmile se pes zastaví po naší levé straně, dáme mu povel SEDNI a necháme ho sedět.
 4. Pes musí v klidu sedět po naší levé straně a čekat na další povely.
 5. Zastavení psa je důležité zvláště pro další nácvik zejména přecházení silnice.
 6. Časem si pes bude sedat bez povelu pouze na naše zastavení při chůzi.
Změna směru
 1. Pes se při chůzi drží po naší levé straně.
 2. Zavelíme povel K NOZE, změníme směr. Psa korigujeme trhnutím vodítka.
Povely VPŘED a ZPĚT
 1. Pes po vydání povelu VPŘED přeskočí překážku, po vydání povelu ZPĚT přeskočí překážku zpět a usedá čelem k nám
 2. Pes po vydání povelu VPŘED přejde překážku (kladina, lavička) po naší levé straně a po té usedá po naší levé straně
Přeskočení překážky
 1. Pes sedí po naší levé straně před překážkou. Zavelím povel VPŘED a společně se psem překážku přeskočíme.
 2. Následně zavelíme povel zpět a překážku přeskočíme se psem zpět.
 3. Ihned se otočíme k psovi čelem, pomalu couváme a velíme povel KE MNĚ.
 4. Pes si sedá čelem k nám.
 5. Zavelíme povel K NOZE, pes usedá po naší levé straně a můžeme postup opakovat.
 6. Postupně se nebudeme hýbat z místa, pes překážky přeskočí sám a usedá před nás.
Přechod překážky
 1. Pes sedí po naší levé straně před překážkou. Zavelím povel VPŘED a jdeme společně se psem po naší levé straně tak, aby se nás držel jako při provádění povelu K NOZE.
 2. Pomalu překážku přejdeme, zavelíme K NOZE, pes usedá po naší levé straně.
 3. Postupně nebudeme po přechodu překážky velte povel K NOZE, pes usedá sám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama